Formularz zgłoszeniowy
Imię:
Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Wydział / Instytut:
Katedra / Zakład:
Uczelnia:
Tel. kontaktowy:
Adres email:
Tytuł prezentacji:
 
 
Sugerowana forma prezentacji
Plakat
Referat/Prezentacja
Tak
Nie
Tak
Nie
Potwierdzam swój udział w imprezach towarzyszących sympozjum:

Przyjęciu powitalnym Reception Party w dniu 25.06.2018
Uroczystej kolacji w dniu 26.06.2018
Tak
Tak
Nie
Nie
Dane do faktury (jednostka, adres, NIP, nazwisko uczestnika)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decydowania o formie prezentacji wyników.