Streszczenie:
Uczestnik sympozjum
(imię i nazwisko):
Tytuł doniesienia:
Jednostka:
Jestem zainteresowany publikacją prezentowanych wyników:
Plik ze streszczeniem w formacie Word
(w celu załączenia kliknij Przeglądaj)
   
Uwaga:
Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść przesłanego abstraktu.
Załączony plik ze streszczeniem, przygotowany według wymagań podanych na stronie
sympozjum powinien w nazwie pliku zawierać imię i nazwisko uczestnika sympozjum bez
polskich znaków (np. jan.kowalski.doc)
TAK
NIE
email