KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Barbara Baraniak
prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski
prof. dr hab. Janusz Czapski
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
prof. dr hab. Adam Figiel
prof. dr hab. Teresa Fortuna
prof. dr hab. Jarosław Frączek
prof. dr hab. Narcyz M. Grzesik
prof. dr hab. Józef Horabik
dr hab. inż. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
prof. dr hab. Tomasz Jankowski
prof. dr hab. Agnieszka Kita
prof. dr hab. Andrzej Lenart
prof. dr hab. Jerzy J. Pietkiewicz
prof. dr hab. Mirosław Słowiński
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
prof. dr hab. Lidia Zander
prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński
Członkowie:

dr hab. inż. Dorota Pietrzak, dr hab. inż. Katarzyna Samborska, dr inż. Artur Wiktor,
dr inż. Magdalena Dadan, Krzysztof Królikowski, mgr Mariusz Wojnowski,
mgr Michał Bialik, mgr Joanna Cichowska, mgr Jakub Czyżewski, mgr Joanna
Miselhorn, mgr Katarzyna Rybak, mgr Joanna Żubernik
KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:  Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert,
                                Prof. dr hab. Andrzej Lenart
Sekretarz: dr hab inż. Ewa Gondek; tel. 022 593 75 63, kizopsiz@sggw.pl