Adres Komitetu Organizacyjnego:
VI SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Wydział Nauk o Żywności SGGW
ul. Nowoursynowska 159 c
02-776 WARSZAWA, e- mail: kizopsiz@sggw.pl
Imię i nazwisko:
Treść wiadomości:
Formularz kontaktowy
Adres e-mail: