zgłoszenie uczestnictwa - 15.03.2018
termin przesłania streszczeń i wniesienia opłaty - 1.05.2018
przesłanie do redakcji prac przeznaczonych do publikacji - 30 czerwiec 2018.

STRESZCZENIE
Przygotowane w formacie MS Word 6.0 (lub nowszym) powinno: liczyć do 300 słów, zawierać tytuł, imiona i
nazwiska autorów i nazwę instytucji.

Wzór streszczenia do pobrania

PUBLIKACJE
Wybrane przez Komitet Naukowy doniesienia po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą wydrukowane w
czasopismach: Acta Agrophysica, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Nauki Inżynierskie i
Technologie, Inżynieria Rolnicza, International Journal of Food Engineering

OPŁATY
Koszt uczestnictwa w Sympozjum:
* 650 zł dla studentów i doktorantów,
* 750 zł dla pozostałych uczestników.
Opłata obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia i imprez towarzyszących
(nie obejmuje kosztu noclegów i kosztu druku publikacji)

Podczas Sympozjum istnieje możliwość:
* wystąpienia promocyjnego firmy,
* zamieszczenia ogłoszenia reklamowego w materiałach konferencyjnych.
Opłata do uzgodnienia z organizatorami konferencji.

ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie. Szacunkowy koszt noclegu w Hotelu Asystenckim "Ikar"
dla uczestników konferencji wynosi 90-150 zł w zależności od typu pokoju.

REZERWACJA NOCLEGÓW
http://ikar.sggw.pl   Podczas rezerwacji proszę powołać się na udział w Sympozjum

Wpłaty prosimy kierować na konto:

PEKAO SA 13 1240 1109 1111 0010 4061 9939
OW PTTŻ, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa  NIP 5213062223

W tytule wpłaty prosimy wpisać: SIZ oraz imię i nazwisko każdego uczestnika