operacje jednostkowe w przetwórstwie żywności
właściwości fizyczne surowców i produktów żywnościowych
higiena produkcji żywności
energetyka i ochrona środowiska w przemyśle spożywczym
organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym
wykorzystanie biotechnologii do zagospodarowania
produktów odpadowych przemysłu spożywczego
TEMATYKA KONFERENCJI
W trakcie konferencji przewidziane są:
referaty plenarne zaproszonych specjalistów
komunikaty naukowe i sesja posterowa
WYDARZENIA RÓWNOLEGŁE
XXV Seminarium Naukowe „Właściwości wody w żywności”