Wydział Nauk o Żywności
SGGW

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

oraz

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa
Technologów Żywności

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa
Agrofizycznego

zapraszają na

VI SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Warszawa, 26-27 czerwca 2018
.
Komunikat 1
Jubileusz 40-lecia utworzenia Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji